Lighthouse Lindesness

← Back to the Portfolio

Lighthouse-Lindesnes

Lighthouse. UK
Lighthouse by the calm sea symbolizes peaceful journey trough the life and right direction on our life path. Birds brings a new opportunities and they are the messengers of very good news and recognition of talents.

The combination of Lighthouse and birds represents discovery of new opportunities in life and business. Water represents financial opportunities. It is very auspicious subject placed into north sector, which represents zone of career. It is also possible to place symbol of water into south-east sector of wealth in our home or office.

Maják. Slovak
Maják na pokojnom mori symbolizuje pokojnú cestu životom a nájdenie správneho smerovania v živote. Vtáky prinášajú šťastie nových príležitostí a vždy predznamenávajú príchod dobrých správ a rozpoznanie talentov.

Kombinácia majáku a vtákov predstavuje objavenie nových príležitostí v živote a v pracovnej oblasti a voda predstavuje finančné príležitosti. Je to veľmi priaznivý motív do severného sektoru, ktorý predstavuje zónu kariéry, ale vodu možno tiež umiestniť do juhovýchodného sektora bohatstva domova alebo kancelárie.


PURCHASE THIS IMAGE | OBJEDNAŤ OBRAZ


For final price please see VAT information in Sizes & Prices menu. For customers VAT registered and / or customers outside of European Union, VAT will not be applied.


Konečná cena za obraz závisí od toho, či ste plátcami DPH alebo VAT registrovaní v EU. Plátcom DPH v krajinách EU DPH neúčtujeme.

 

PANORAMA 16:9

Panorama 16:9
Images are printed on premium quality canvas.
Delivery time is 1 - 2 weeks.
(We will send you an invoice and PayPal payment link)
Sending

STANDARD 4:3

Standard 4:3
Images are printed on premium quality canvas.
Delivery time is 1 - 2 weeks.
(We will send you an invoice and PayPal payment link)
Sending

PANORAMA SPECIAL
Panorama Special
Images are printed on premium quality canvas.
Delivery time is 1 - 2 weeks.
(We will send you an invoice and PayPal payment link)
Sending
  • Filed under: * Feng Shui, Landscape