Waterlily

← Back to the Portfolio

WATERLILY

Water lily. UK
Symbol of Purity and Great Beauty and brings every kind of good fortune. It has potency to turn bed luck into the good luck. Lotus is also a symbol of enlighnment and signify pure energy.

The lotus flower is viewed as a symbol of spiritual unfoldment. The lotus has its roots in earthly mud, but as it grows upward in aspiration toward the light, its petals open out in a beautiful flower.

The lotus flower grows in muddy water and rises above the surface to bloom with remarkable beauty. At night the flower closes and sinks underwater, at dawn it rises and opens again. Untouched by the impurity, lotus symbolizes the purity of heart and mind. The lotus flower represents long life, health, honor and good luck.

Lotus flowers, which bloom in water, also represent female sexual power and fertility as well as birth or rebirth.

Lekno. Slovak
Lekno  je symbolom čistoty a krásy a prináša všetky druhy dobrej energie. Má potenciál zmeniť nešťastie na šťastie. Je tiež symbolom osvietenia a predstavuje čistú energiu.

Lotosový kvet je zobrazovaný ako symbol duchovného rozvoja. Lotos má svoje korene v zemskom bahne, ale vyrastá vzpriamene ku svetlu, jeho lupene sa otvárajú do nádherného kvetu.

Lotosový kvet vyrastá z bahnitej vody a vychádza na povrch, aby vykvitol do svojej krásy. V noci sa kvet znovu zatvorí a stiahne pod vodu a za úsvitu znovu vychádza na povrch a otvára sa. Nedotknutý nečistotou, symbolizuje čistotu srdca a mysle. Predstavuje čistotu, dlhý život, zdravie, úctu a šťastie.

Lotosový kvet, ktorý kvitne vo vode tiež predstavuje ženskú sexuálnu energiu a plodnosť,  zrodenie alebo znovuzrodenie.


PURCHASE THIS IMAGE | OBJEDNAŤ OBRAZ


For final price please see VAT information in Sizes & Prices menu. For customers VAT registered and / or customers outside of European Union, VAT will not be applied.


Konečná cena za obraz závisí od toho, či ste plátcami DPH alebo VAT registrovaní v EU. Plátcom DPH v krajinách EU DPH neúčtujeme.

 

STANDARD 4:3

Standard 4:3
Images are printed on premium quality canvas.
Delivery time is 1 - 2 weeks.
(We will send you an invoice and PayPal payment link)
Sending
  • Filed under: * Feng Shui, Flora