The Fertile Ground

← Back to the Portfolio

Cornwall

The fertile ground. UK
The fertile ground represents wealth and success. Picture is suitable into north-west sector to support abundance either in private life or business.

Healthy harvest or healthy forest brings similar energy to all aspects of life. Green color symbolizes energy of resurrection, clean energy and fresh starts. It belongs to element of wood.

Green color is very nourishing. It brings healthy vibrations from mother Nature, functioning easeful and balanced effecting whole body. As we work with green color, we recommend to use more grades of green.

Úrodná krajina. Slovak
Úrodná krajina reprezentuje bohatstvo a úspech. Umiestnením do severovýchodného sektora podporíte hojnosť či už v rodinnom alebo pracovnom živote.

Zdravá úroda alebo zdravý les, krajina prináša rovnakú energiu do všetkých oblastí života. Zelená farba symbolizuje energiu obnovy, čerstvej energie a nových začiatkov. Prislúcha elementu dreva.

Zelená farba je veľmi výživná pre zdravie. Prinášajúc uzdravujúce vibrácie od matky prírody, pôsobí upokojújúco a vyvážene na celé telo. Pri práci so zelenou farbou je vhodné kombinovať niekoľko jej odtieňov.


PURCHASE THIS IMAGE | OBJEDNAŤ OBRAZ


For final price please see VAT information in Sizes & Prices menu. For customers VAT registered and / or customers outside of European Union, VAT will not be applied.


Konečná cena za obraz závisí od toho, či ste plátcami DPH alebo VAT registrovaní v EU. Plátcom DPH v krajinách EU DPH neúčtujeme.

 

PANORAMA 16:9

Panorama 16:9
Images are printed on premium quality canvas.
Delivery time is 1 - 2 weeks.
(We will send you an invoice and PayPal payment link)
Sending

STANDARD 4:3

Standard 4:3
Images are printed on premium quality canvas.
Delivery time is 1 - 2 weeks.
(We will send you an invoice and PayPal payment link)
Sending

PANORAMA SPECIAL
Panorama Special
Images are printed on premium quality canvas.
Delivery time is 1 - 2 weeks.
(We will send you an invoice and PayPal payment link)
Sending
  • Filed under: * Feng Shui, Landscape