The Grape

← Back to the Portfolio

The Grape

Grape. UK
The grape as a Biblical motif is the symbol of abundance and wealth. It is also symbol of future prosperity and good living.

In companies grapes represents branches, expansion and enlargement of the company.

In ancient days the grapes in the vineyard and olives in the grove and the grain of the field were not only wealth but the measure of trade. Time when the grapes were ripe, was a time of joy and happiness. Also their natural beauty of form and color and flavor alone would make them a fitting symbol for abundance.

Grape is also a symbol of blessing and fertility especially if it is placed in West of your home or in your master bedroom.

Hrozno. Slovak
Hrozno ako biblický motív je symbolom hojnosti a bohatstva. Je tiež symbolom budúcej prosperity a dobrého života.

Vo firmách hrozno predstavuje pobočky, rozširovanie a zväčšovanie spoločnosti.

V starodávnych časoch bolo hrozno nielen symbolom bohatstva ale aj merítkom obchodu. Čas, keď hrozno dozrelo bol časom radosti a šťastia. Tiež ich prirodzená krása formy, farby a samotnej chute urobila z hrozna vhodný symbol hojnosti.

Hrozno je tiež symbolom požehnania a plodnosti, najmä keď sa umiestni do západného sektora vášho domu alebo do spálne.


PURCHASE THIS IMAGE | OBJEDNAŤ OBRAZ


For final price please see VAT information in Sizes & Prices menu. For customers VAT registered and / or customers outside of European Union, VAT will not be applied.


Konečná cena za obraz závisí od toho, či ste plátcami DPH alebo VAT registrovaní v EU. Plátcom DPH v krajinách EU DPH neúčtujeme.

 

STANDARD 4:3

Standard 4:3
Images are printed on premium quality canvas.
Delivery time is 1 - 2 weeks.
(We will send you an invoice and PayPal payment link)
Sending
  • Filed under: * Feng Shui, Fruit
The Grape