A Hundred Birds

← Back to the Portfolio

Hundred-Birds

A hundred birds. UK
Birds bring luck of new opportunities and always suggest good news coming in and also recognition of the talents. The presence of birds is always good Feng Shui. Bird images inside your home or office send out all your good intentions and aspirations. The birds are powerful symbol of opportunities and especially the image of birds with water signify financial opportunities, good news and good business and career luck. When you have a hundred birds or more in painting the favorable impact is amazing.

Hang up a image of ‘100’s of Birds’ in the office or at home will assist in bringing in lots of opportunities. These birds would be well placed in the North for career luck. The birds symbolise oppotunities and water symbolise money. Very auspicious combination indeed!

Birds are said to be the messengers of the Cosmos-bringing wondrous opportunities and helping to pass on your most fervent wishes to the sky dragons. Birds have always featured strongly in feng shui folklore and feng shui practitioners charmed by the presence of birds flapping their wings have benefited from their happy presence.

Vtáky. Slovak
Vtáky prinášajú šťastie nových príležitostí a vždy predznamenávajú príchod dobrých správ a tiež rozpoznanie talentov. Prítomnosť vtákov je vždy dobré Feng Šuej. Obraz vtákov vo vašom domove alebo kancelárii vysiela veľmi dobré zámery a vibrácie. Vtáky sú silným symbolom príležitostí a obraz vtákov s vodou predstavuje finančné príležitosti a šťastie v kariére, biznise. Obraz 100 a viac vtákov tento priaznivý efekt ešte znásobuje.

Zaveste si obraz 100 vtákov do vašej kancelárie alebo doma do oblasti kariéry a životnej cesty, ktorá sa nachádza v severnom sektore a prinesie vám to veľa pracovných príležitostí. Obraz vtákov s vodou môže byť umiestnený v severnom sektore na podporu kariéry. Vtáky symbolizujú príležitosti a voda symbolizuje peniaze. Je to preto veľmi silná a priaznivá kombinácia.

Vtáky sú poslovia z neba, prinášajúci príležitosti a napomáhajú nám splniť naše priania.


PURCHASE THIS IMAGE | OBJEDNAŤ OBRAZ


For final price please see VAT information in Sizes & Prices menu. For customers VAT registered and / or customers outside of European Union, VAT will not be applied.


Konečná cena za obraz závisí od toho, či ste plátcami DPH alebo VAT registrovaní v EU. Plátcom DPH v krajinách EU DPH neúčtujeme.

 

PANORAMA 16:9

Panorama 16:9
Images are printed on premium quality canvas.
Delivery time is 1 - 2 weeks.
(We will send you an invoice and PayPal payment link)
Sending

STANDARD 4:3

Standard 4:3
Images are printed on premium quality canvas.
Delivery time is 1 - 2 weeks.
(We will send you an invoice and PayPal payment link)
Sending

PANORAMA SPECIAL
Panorama Special
Images are printed on premium quality canvas.
Delivery time is 1 - 2 weeks.
(We will send you an invoice and PayPal payment link)
Sending
  • Filed under: * Feng Shui, Landscape