Waterfall with Bridge

← Back to the Portfolio

Waterfall-Latefossen-with-bridge

Waterfall with bridge. UK
Waterfall with bridge symbolizes money and source of income. The path represents the way how money comes. In this case they come from two sources. The waterfall and the river.

It is ideal motive to hang in north sector of the office to support career. To support wealth we hang this picture to south-east sector in the office.

Vodopád s mostom. Slovak
Vodopád s mostom symbolizuje financie a zdroje príjmov. Cesta predstavuje spôsob ako financie prichádzajú, vodopád je zdrojom príjmu a rieka predstavuje ďalší zdroj príjmov.

Je to tiež ideálny motív do severného sektora kancelárie na podporu kariéry alebo na podporu bohatstva ako ho umiestnite do juhovýchodu kancelárie.


PURCHASE THIS IMAGE | OBJEDNAŤ OBRAZ


For final price please see VAT information in Sizes & Prices menu. For customers VAT registered and / or customers outside of European Union, VAT will not be applied.


Konečná cena za obraz závisí od toho, či ste plátcami DPH alebo VAT registrovaní v EU. Plátcom DPH v krajinách EU DPH neúčtujeme.

 

PANORAMA 16:9

Panorama 16:9
Images are printed on premium quality canvas.
Delivery time is 1 - 2 weeks.
(We will send you an invoice and PayPal payment link)
Sending

STANDARD 4:3

Standard 4:3
Images are printed on premium quality canvas.
Delivery time is 1 - 2 weeks.
(We will send you an invoice and PayPal payment link)
Sending
  • Filed under: * Feng Shui, Landscape
Waterfall-Latefossen-with-bridge