Sunflower

← Back to the Portfolio

Sunflower

Sunflower. UK

Sunflowers turn their heads during the day to face the sun as it travels across the sky. Blossoms with petals projecting outward like rays of light from the sun have been associated with the sun and it is very good to place them on South part of your house.

Slnečnica. Slovak

Slnečnice otáčajú sveje hlavičky počas dňa za slnkom tak ako slnko putuje po oblohe. Rozkvitnuté slnečnice otvárajú svoje lupienky ako svetelné lúče slnka, preto bývajú spojované so slnkom a veľmi vhodné je umiestniť ich Juh.


PURCHASE THIS IMAGE | OBJEDNAŤ OBRAZ


For final price please see VAT information in Sizes & Prices menu. For customers VAT registered and / or customers outside of European Union, VAT will not be applied.


Konečná cena za obraz závisí od toho, či ste plátcami DPH alebo VAT registrovaní v EU. Plátcom DPH v krajinách EU DPH neúčtujeme.

 

STANDARD 4:3

Standard 4:3
Images are printed on premium quality canvas.
Delivery time is 1 - 2 weeks.
(We will send you an invoice and PayPal payment link)
Sending
  • Filed under: * Feng Shui, Flora
Sunflower