A Ring

← Back to the Portfolio

Iboly

A Ring. UK
One of the most important aspect of harmony is to stop to be in hurry. When we slow down, we would be able to experience more with more awareness.

Bridg by it self represents universal symbol of connection. We are able to cross from one side to the other side, but we don’t have to stay there. Circled bridge represents a symbol of infinity, of finishing, does not contain any edges which brings harmony into the space.

This picture we recommend to place at the entrance, into the middle of the space or at the wall in the room where we would like to feel good. Into the sector of future. A Ring is great picture for office, due to strong symbol of connection.

Kruh. Slovak
Jeden z najdôležitejších krokov vnútornej harmómie je prestať sa ponáhľať. Pretože keď sa zastavíme a spomalíme naše životné tempo, tak stihneme oveľa viac vecí a užijeme si ich.

Most sám o sebe je univerzálny symbol prepájania, môžeme sa dostať z jedného brehu na druhý, a nie je dané že na tom druhom brehu je nutné zotrvať. Kruh na obraze predstavuje symbol nekonečna, ukončovania, je to symbol bez hrán a to prináša do priestoru harmóniu.

Obraz je vhodné umiestniť ku vchodu, do stredu alebo do priestoru kde sa chceme cítiť dobre, do sektoru budúcnosti. Veľmi sa hodí do firemných priestorov, pretože je tam silná symbolika prepájania.


PURCHASE THIS IMAGE | OBJEDNAŤ OBRAZ


For final price please see VAT information in Sizes & Prices menu. For customers VAT registered and / or customers outside of European Union, VAT will not be applied.


Konečná cena za obraz závisí od toho, či ste plátcami DPH alebo VAT registrovaní v EU. Plátcom DPH v krajinách EU DPH neúčtujeme.

 

STANDARD 4:3

Standard 4:3
Images are printed on premium quality canvas.
Delivery time is 1 - 2 weeks.
(We will send you an invoice and PayPal payment link)
Sending
  • Filed under: * Feng Shui, Landscape