The Bamboo

← Back to the Portfolio

Bamboo

The Bamboo. UK
Bamboo signifies a life of good health and longevity. The image of Bamboo gives you the resilience to succeed in anything you undertake.

Image of bamboo also symbolizes good luck, good fortune and prosperity to the house, business and the people. It is believed that bamboo will activate stagnate energy where it is placed. As Bamboo is flexible and enduring, it is also a symbol of the ability to move with the times and adapt to the changes in life.

Bamboo has a deeper meaning in Chinese culture and appears as a symbol of long life.

Bamboo is straight and Chinese people also believe that bamboo represents the modesty, strength, and never gives up because it continues to grow taller and taller. All of the traits of a good man.

Bambus. Slovak
Bambus ymbolizuje zdravie, šťastie a dlhovekosť. Obraz bambus nám dáva pružnosť uspieť vo všetkom, do čoho sa pustíme.

Obraz bambusu tiež symbolizuje šťastie a prosperitu pre domov, prácu a ľudí. Bambus aktivuje stagnujúcu energiu na mieste, kde sa nachádza. Pre jeho vlastnosti ako pružnosť a stálosť je bambus symbolom schopnosti pohybu v čase a adaptabity na zmeny.

Bambus má v čínskej kultúre hlboký význam a často sa objavuje ako symbol dlhovekosti.  Bambus je priamy a činania veria, že predstavuje silu, skromnosť, vytrvalosť a schopnosť nikdy sa nevzdávať. V akýchkoľvek podmienkach stále rastie ďalej.


PURCHASE THIS IMAGE | OBJEDNAŤ OBRAZ


For final price please see VAT information in Sizes & Prices menu. For customers VAT registered and / or customers outside of European Union, VAT will not be applied.


Konečná cena za obraz závisí od toho, či ste plátcami DPH alebo VAT registrovaní v EU. Plátcom DPH v krajinách EU DPH neúčtujeme.

 

STANDARD 4:3

Standard 4:3
Images are printed on premium quality canvas.
Delivery time is 1 - 2 weeks.
(We will send you an invoice and PayPal payment link)
Sending
  • Filed under: ** Decorative, Flora